Kontrollera foder i kuporna

Under våren utsätts bisamhället för sina största prövningar. Det blir varmare, men bakslagen kan komma  närsomhelst. Om ett samhälle har dåligt med mat kommer det sannolikt dö.

En anna aspekt av detta är att ca 6 veckor före pollineringsuppdrag ge en startgiv socker för att få igång yngelproduktionen. Men se upp så att inte bina svälter, har de börjat producera ynger l och det blir kallt, måste de ha mat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *